EMMC DUMP | NOKIA | NOKIA LUMIA 640

 NOKIA_LUMIA_640 - Size: 328MB