EMMC DUMP | SAMSUNG | E DUMP | SHV-E250L

 SHV-E250L_DL_Mode_to_N7100_KOT49H4.4.2_32GB - Size: 29MB

SHV-E250L_DL_Mode_JZO54K_4.1.2_16GB - Size: 16MB