EMMC DUMP | SAMSUNG | E DUMP | SHV-E275K

 SHV-E275K - Size: 1101MB